Gudstjeneste Lunner kirke 15. august kl. 11. Påmelding: 

 

Mari er dagens prest og sammen med organist Oscar gleder de seg til å møte deg i kirken.
Dagens offer går til Hånd i hånd Uganda og kan gis på vipps 118280 ( Lunner sokn)

Påmeldingslink til gudstjeneste  finner dere her:TRYKK HER

Ved problemer med påmeldingen kontakt oss på 92227719 eller post.lunner@kirken.no.

Dersom påmeldingen skulle være full kan du likevel prøve å møte opp til gudstjeneste selv om vi ikke kan garantere at du får plass i kirken.

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:
• Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
• Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
• Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
• God avstand mellom alle som deltar.
• Tilstrekkelig bemanning til stede.

Alle deltakere må registreres for eventuell smittesporing. Navnelisten makuleres etter 14 dager.

Les alle Lunner kommune sine tiltak ved å trykke her


  

Telefon: 61 32 48 00

Epost: Send E-post

 

Tilbake