Gudstjeneste Lunner kirke 20. juni kl.11 påmelding: 

 

Påmeldingslink finner dere her:Trykk her for å melde deg på gudstjenesten
(Ved problemer med påmeldingen kontakt oss på 92227719 eller post.lunner@kirken.no
Dersom påmelding skulle være full kan du prøve å møte opp til gudstjeneste likevel. Men vi kan ikke garantere at du får plass i kirken om du ikke er påmeldt på forhånd.)

Velkommen til sommergudstjeneste i Lunner kirke 20. juni kl.11. Mari M. Western er dagens prest og vil gi gudstjenesten et  varmt og sommerlig preg.

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:
• Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
• Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
• Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
• God avstand mellom alle som deltar.
• Tilstrekkelig bemanning til stede.

Alle deltakere må registreres for eventuell smittesporing. Navnelisten makuleres etter 14 dager.

Les alle Lunner kommune sine tiltak ved å trykke her


  

Telefon: 61 32 48 00

Epost: Send E-post

 

Tilbake