Trosopplæringstiltak Lunner og Grua/Harestua 
 
A. De første leveårene 0 – 5 år 
 
0 år Dåpssamling og dåp 
0 år Babysang: Samlinger hver torsdag i Harestua kapell. 
0-3 år "Trygg til natten" / "Takk for maten" samlinger mai/november.  
4 år Skapelsesverksted (en hverdag) Høsttakkefest med utdeling av kirkebok (Familiegudstjeneste). I september 
5 år Karnevalsgudstjeneste i februar 
 
B. Barndomsårene 6 – 12 år 
 
5-7 år Kirkerotte-teater i oktober. Lunner barnegospel deltar 
6 år  6-årsklubben. 4 hverdagssamlinger før"Vi feirer livet" - etter påske. Utdeling av 6-årsboka. Familiegudstjeneste 
6-12 år Juleverksted - Heimly og Harestua kapell i slutten av november/begynnelsen av desember 
8 år Bursdagsfest i forbindelse med pinse. Kirken feirer bursdag i mai/juni - sammen med Lunner barnegospel 
9 år Tårnagenter i februar (Lunner) og oktober (Grua). Lørdagssamling (kveld) 
10 år "VennskapsCamp". Overnattingstur i august/september i samarbeid med speiderne. Avslutte med friluftsgudstj. 
11/12 år "Kode B" - et opplegg med Bibelen i fokus. 4 kvelder à 2 timer. I januar 
12-13 år "LysLevende - et overnattingsopplegg i den lokale kirken - lørdag til søndag, samt "Barnas påske" en påskeforberedende gudstjeneste søndag før palmesøndag 
12-13 år Leir på Skogstad i april/mai 
 
C. Ungdomsårene 13 – 18 år 
 
14-15 år Konfirmasjon. Vår- og høstkonfirmanter - konfirmasjon første helga i juni eller første helga i september 
15-18 år Ledertrening HEKTA - lokalt og sentralt 
15-18 år Vennskapstur til Tallinn. Vi besøker Mustamae menighet samt barnehjemmet i Peetelikirken. Tur hvert 3.år. I juni 
 
Dersom du lurer på noe så ta kontakt med trosopplærer Trond Hem Stenersen, tlf.nr. 92886617 eller kirkekontoret tlf.nr. 61324800 - eller e-post: ts566@kirken.no