Kontaktinformasjon


Adresse: Garverivegen 6
2740 Roa - Se kart


  

Telefon: 61 32 48 00
Epost:
Send E-post. For post med konfidensielle eller sensitive opplysninger anbefales ikke epost, men eDialog, som er en sikker og trygg kommunikasjonskanal. 
Orgnr.: 976989171

 

Kirkeverge

Amund Gillebo

41933303

Send epost

Sokneprest Grua/ Harestua

Stian Keyn Elysian

45666546

Send epost

Sogneprest Lunner

Kristin Sundt

92078951

Send epost

Diakon

Marianne Sagbakken

93434338

Send epost

Graver/ vaktmester

Tore Lindheim

416 12 509

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Karin Fristad

40242487

Send epost

Kirketjener

Robert Wilhelm Johannesen

91762682

Send epost

Kirketjener

Christer Bosse

90558898

Send epost

Menighetssekretær

Eileen Bore

61324800

Send epost

Organist

Oscar Eduardo Mendoza

92414890

Send epost

Organist/ trosopplærer

Ida Kristine Benoni

99700390

Send epost

Saksbehandler

Marit Hegli

61324800

99473933

Send epost

Trosopplærer

Trond Hem Stenersen

928 86 617

Send epost

Ungdomsarbeider

Torgeir Benoni

97111784

Send epost