Kontaktinformasjon


Adresse: Garverivegen 6
2740 Roa - Se kart


  

Telefon: 61 32 48 00
Epost:
Send E-post. For post med konfidensielle eller sensitive opplysninger anbefales ikke epost, men eDialog, som er en sikker og trygg kommunikasjonskanal. 
Orgnr.: 976989171

 

Kirkeverge

Amund Gillebo

41933303

Send e-post

Kontormedarbeider

Mona Hansegård

40241721

Send e-post

Saksbehandler

Marit Hegli

61324800

99473933

Send e-post

Vikarprest

Eileen Bore

94984664

Send e-post

Sokneprest Lunner og Grua/ Harestua

Kristin Sundt

92078951

Send e-post

Diakon

Marianne Sagbakken

93434338

Send e-post

Graver/ vaktmester

Tore Lindheim

416 12 509

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Karin Fristad

40242487

Send e-post

Kirketjener

Christer Bosse

90558898

Send e-post

Organist

Oscar Eduardo Mendoza

92414890

Send e-post

Trosopplæringsleder

Ida Kristine Benoni

99700390

Send e-post

Trosopplæringsmedarbeider

Trond Hem Stenersen

928 86 617

Send e-post

Ungdomsarbeider

Torgeir Benoni

97111784

Send e-post