Prostebesøk i Lunner


I uke 46 og 37 er vi heldige som har Christofer Solbakken, prost i Hadeland og Land, på "prostebesøk" hos oss i Lunner!
 

 

Christofer vil i løpet av besøket bli bedre kjent med arbeidet som skjer i Lunner og Grua/ Harestua menigheter og i kommunen for øvrig. Han vil besøke menighetsrådene og fellesrådet, ha samtaler med kirkestaben og møte ledelsen i kommunen. Søndag 21.11 skal Christofer preke på gudstjenesten i Lunner kirke, og han deltar på salmekvelden i Grua kirke 25. november.

 

Tilbake