Ny sokneprest i Lunner


Snart kommer ny sokneprest til bygda! Kristin Sundt starter i jobben som sokneprest i Lunner sokn i slutten av mars.

Les mer og bli litt kjent med henne!

Kristin kommer fra tilsvarende stilling i Nordre Land, og vi gleder oss til at hun skal starte hos oss.

Vi har sendt Kristin noen spørsmål som hun har besvart «etter beste evne», og her er svarene! 

Aller først, Kristin: Gratulerer som ny sokneprest i Lunner sokn!

Tusen takk! Jeg gleder meg til å komme til Lunner.

 

Kan du si oss hva det var som fikk deg til å søke stillingen som sokneprest i Lunner?

Jeg er rede for en ny utfordring som prest og trives bra blant kollegaer i Hadeland og Land prosti. Det blir spennende å komme til en menighet som har en gammel middelalderkirke, er knytta til pilegrimsleden, og vektlegger arbeid innen diakoni, trosopplæring og musikk. Jeg ønsker dessuten i denne fasen av livet mitt å bo nærmere min to døtre.

 

Hvem er Kristin Sundt?

Det kan kanskje andre bedømme bedre enn meg. Jeg ble døpt, gikk på søndagsskole, var KFUK speider og sang i Ten Sing kor mens jeg vokste opp på Vinstra, et tettsted i Midt-Gudbrandsdal. Etter gymnastida kjente jeg et kall til presteyrket og begynte å studere teologi. Så kirka har vært en viktig del av livet mitt fra barnsben av som har gitt livet mitt retning og et trygt tilholdssted når det har røyna på.

Jeg var bosatt i USA endel år siden jeg var gift med en amerikaner. På grunn av dette har jeg erfaring fra mange forskjellige lokalsamfunn og menigheter både i Norge og i USA. Så jeg har på nært hold sett store forskjeller innen den kristne kirka.  Men det fine er at vi på tross av alle forskjeller er ett i Kristus. Mine erfaringer har gjort at jeg er romslig og tolerant i møte med andre mennesker og deres tro eller ståsted i livet.

 

Hva er viktig for deg i jobben som sokneprest?

Mennesker har en framtredende plass i min gjerning som prest og det er mennesker som gjør arbeidet mitt interessant. Jeg ønsker å være en tilstedeværende prest som folk kjenner de kan ta kontakt med.

 

Har du noen forbilder i så måte?

I studietida mi traff jeg prester som fortalte om hvor viktig det som prest er å være synlig i lokalsamfunnet og som utførte sin prestegjerning på denne måten. Det gjorde inntrykk på en ung student og som prest har jeg besøkt folk på omsorgs og sykehjem, blitt kjent med mange gjennom dåpssamtaler, vigselssamtaler og sorgsamtaler og ellers være tilgjengelig for mennesker som ønsker å slå av en prat. Jeg tenker at kirka må ut til folket slik at de kan lære hva kirka står for både gjennom ord og handling.

 

Hva er kirkens viktigste oppgave(r) slik du ser det?

Kirkens viktigste oppgave som jeg ser det er å formidle Guds nåde til mennesker der de bor og har sitt virke.

 

Hva gleder du deg mest til i jobben som sokneprest i Lunner?

Jeg gleder meg mest til å bli kjent med mennesker som bor i Lunner kommune. Dette regner jeg med vil skje gjennom mennesker jeg møter i gudstjenestesammenheng, gjennom kirkelige handlinger, og i min ferd rundt om i kommunen.

 

Det nærmer seg påske. Hva betyr PÅSKEBUDSKAPET for deg?

Uten påskens budskap ville det ikke vært noen kristen kirke. Budskapet om Jesu lidelse, død og oppstandelse for oss mennesker kirkas grunnvoll. For den første kristne menighet var det en selvfølge å samles til gudstjeneste, først og fremst for å feire søndagen som Kristi oppstandelsesdag. Dette har vi fortsatt med og derfor er søndagens gudstjeneste helt sentral i mitt kristne liv. Gjennom å samles til gudstjeneste utrustes vi til fortsatt tjeneste i Guds rike.

 

 

 

Avslutter vår nye sokneprest, Kristin Sundt

Og vi stemmer i: Hjertelig velkommen til Lunner og Hadeland!!

 

 

 

 

 

 

Tilbake