Vi søker ny kirketjener


Lunner kirkelige fellesråd har ledig 50 % fast stilling som kirketjener.

Søknadsfristen er fredag 19 april.

 

Foto: Bo Mathisen / Den norske kirke

SØK STILLINGEN HER

Som kirketjener vil du ha ansvar for praktisk tilrettelegging, gjennomføring og rydding ved kirkelige handlinger og arrangementer i kirkene. I jobben får du mange ulike møter med mennesker i alle livets faser. Du vil også ha ansvar for generell renhold, enkelt vedlikehold og adkomsten til kirkebyggene.

Du vil få jobbe sammen med en engasjert og tett samarbeidende kirkestab bestående av kontoransatte, kirkegårdsansatte, kirkemusikere, trosopplærere, diakon og sokneprester.

Hovedoppgaver:

 • Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og opprydning ved gudstjenester, andre kirkelige handlinger, menighetsarrangementer og konserter
 • Generell renhold av kirkene
 • Enkle vaktmesteroppgaver/ annet forefallende arbeid

Personlige egenskaper

 • har motivasjon for og kunnskap om/ erfaring fra kirkelig arbeid
 • har god evne til å kommunisere med mennesker i alle aldre og er serviceinnstilt
 • har gode samarbeidsevner, er engasjert og løsningsorientert
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevante praktiske ferdigheter
 • er bekvem med digitale verktøy
 • behersker norsk muntlig og skriftlig

Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Nye og moderne kontorer i Roa sentrum
 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver i møte med mennesker i forskjellige stadier i livet
 • Samarbeid med engasjerte og inkluderende medarbeidere - ansatte og frivillige

Før endelig ansettelse må tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det må påregnes arbeid ettermiddag/ kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver, kontakt kirkeverge Amund Gillebo på 41933303.

SØK STILLINGEN HER

 

Om Lunner kirkelige fellesråd

Fellesrådets ansvarsområde er Lunner kommune, og er en del av Hadeland og Land prosti. Kommunen har et samlet folketall på ca. 9000. Fellesrådet består av to sokn med to kirker, to kapell og tre gravplasser. Fellesrådet har 10 fast ansatte foruten to sokneprester ansatt av Hamar bispedømme. Det er et utstrakt samarbeid mellom soknene. Det er tilnærmet like mange gudstjenester og kirkelige handlinger i hvert sokn. Alle ansatte tjenestegjør i begge sokn. Kirkekontoret er lokalisert i Roa sentrum.

Tilbake