Bli med på fast givertjeneste til inntekt for arbeid blant barn og unge i Lunner og Grua/Harestua!


Barn og unge er de viktigste personene i vår kommune - og i vår menighet. Bli med å støtte arbeidet som kan gi dem en så god og trygg oppvekst som mulig!

BLI MED PÅ FAST GIVERTJENESTE!

Menigheten vår har i mange år nå hatt mange gode faste givere som gjennom sitt bidrag har gjort det mulig for menigheten å drive et utstrakt arbeid blant barn og unge. Vi klarer ikke å få uttrykt vår takknemmelighet sterkt nok! Vi nærmer oss faktisk en og en halv million kroner i innsamlede midler!

MEN – vi kan nå enda lenger. Vil du være med å bidra til at barn og unge i Lunner får ta del i et godt og variert trosopplæringstilbud? Vi sier: «ALLE MONNER DRAR!» Og i så måte er fast givertjeneste en «vinn-vinn» - mulighet. Menigheten får et fast regelmessig tilskudd til sitt barne og ungdomsarbeid, og ved å bli fast giver får du en oppdatert hilsen en gang i semesteret om hva pengene i stor grad går til.

Det enkleste er å gå inn på egen nettbank, og der under faste oppdrag gå inn på «Nytt fast oppdrag» og så merke av  givertjeneste til kontonr. 2030.20.39969 (Lunner kirkekontor), og under MELDING skrive at det gjelder FAST GIVERTJENESTE. Så kan man forplikte seg på et fast beløp som gis regelmessig slik det passer den enkelte.  Når man slik går inn på nettbanken, så følger automatisk fødselsnummeret med slik at alle gaver man gir mellom kr. 500,- og 25000,- pr. år meldes til skatteetaten og man kan få 22% av beløpet i fradrag på skatten på selvangivelsen. Dersom nettbank er vanskelig, er det enkelte givere som får en «bunke» med ferdig utfylte giroer (med en fast sum) som de betaler når det passer den enkelte. 

Velkommen som fast giver! (Vær gjerne med og utfordre andre til å bidra!)

(Har du spørsmål så kontakt menighetskontoret!)

Tilbake