Priser for 2023


De aller fleste av tilbudene og tjenestene i kirken er kostnadsfrie, med noen unntak. Ønsker du å leie lokaler av oss til et selskap eller minnestund? Eller bestille stell av en grav eller bor du utenfor kommunen og lurer på om det koster å gifte deg i Lunner? Ler mer om hvilke priser som gjelder fra 1. januar 2023.

 

Gravferd og vielser i Lunner er kostnadsfrie for medlemmer i Den norske kirke og for alle som bor i Lunner kommune. Festeavgift for gravsted må betales etter fredningstiden på 20 år. 

Det er egne priser for de som bor andre steder/ utenomsognsboende for leie av kirke, bruk av organist og kirketjener m.m.

Vi i Lunner har i stor grad de samme avgiftene som Gran kirkelige fellesråd.

Se vedlagt dokument for avgiftene for 2023: Priser 2023.

Tilbake