10 gode grunner for å stille til valg til menighetsrådet


Engasjér deg i kirken der du bor! Her finner du 10 gode råd om hvorfor du bør stille til valg i menighetsrådet.

Bilde: Den norske kirke/ Torstein Kiserud.

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv

Les også: Vil du ha et godt råd? (kirken.lunner.no)

Mer info om det å sitte i menighetsråd finner du her: Stille til valg til menighetsrådet i kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no).

Ta kontakt med menighetsrådets leder, kirkevergen eller andre på kirkekontoret om du vil vite mer rundt det å stille til valg til menighetsrådet. 

Tilbake