Protokoller fra menighetsråd


Fram til 31.10.23 hadde vi to menighetsråd i Lunner: Lunner menighetsråd og Grua/ Harestua menighetsråd.

Fra Kirkevalget 2023 har våre to sokn et felles menighetsråd med navnet "Lunner menighetsråd". Rådet trådde i kraft 01.11.2023.

Menighetsrådene består av folkevalgte representanter og i tillegg er soknepresten fast medlem.

Godkjente protokoller fra menighetsrådenes møter kan lastes ned fra listen under. Protokollen fra felles menighetsråd står øverst, og protokollene fra de tidligere Lunner og Grua/ Harestua står lenger ned i oversikten.

Tilbake