Protokoller fra menighetsråd


Vi har to menighetsråd i Lunner: Lunner menighetsråd og Grua/ Harestua menighetsråd. Menighetsrådene består av folkevalgte representanter og i tillegg er soknepresten fast medlem.

Godkjente protokoller fra menighetsrådenes møter kan lastes ned fra listen under. Den nyeste protokollen står øverst, og protokollene fra Grua/ Harestua står under de fra Lunner menighetsråd.

Tilbake