Godkjent listeforslag og supplerende valg


Menighetsrådene har godkjent listeforslagene til årets kirkevalg som nominasjonskomiteene for våre to sokn har arbeidet med. Samtidig kunngjøres muligheten for supplerende nominasjon.

Foto: Try / Den norske kirke.

I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

  • Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.
  • Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

I våre to menigheter/sokn er det kun levert inn en liste til årets menighetsrådsvalg. Dette innebærer at frem til 15. mai kl. 12.00 er det mulig å sende inn egen liste. Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut, som sendes til post.lunner@kirken.no. Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Både Lunner og Grua/ Harestua sokn mangler en kandidat for å ha fylt alle plassene på de innleverte listeforslagene. Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet? Send gjerne et tips til post.lunner@kirken.no eller ring oss på kirkekontoret.

Endelige lister kunngjøres senest 22. mai.


Følgende lister er godkjente:

Lunner sokn

Ragnhild Western

Tobias Holt Brodersen

Ingrid Lunder

Tord Gulbrand Nordli

Ole Bjørn Hasli

Oddbjørg Oterholm

Aud Hovsveen Hallum

 

Grua/ Harestua sokn

Berit Skjørshammer
Gudrun Hansen
Oda Irene Guddal Ruud
Linda Bollum Lien
Rolf Henry Kjeilen
Egil Waaia
Mona Christine Olsen

Tilbake