Pilegrim i Lunner


I Lunner har vi i mange år vært opptatt av pilegrimer og pilegrimsvandringer. Les mer om hva det vil si å være pilegrim og hvor man kan gjennomføre en pilegrimsvandring lokalt!

(Se årets Olsok-program, med flere lokale pilegrimsvandringer).

Ordet «pilegrim» betyr «fremmed». Opprinnelig har ordet hatt en dobbel betydning:

  • De som gikk pilegrim, gikk langt og var naturlig nok «fremmede» dit de kom.
  • For mange som gikk pilegrim kjente de på følelsen av å være fremmede i denne verden. Deres egentlige hjem var i himmelen, hos Gud.

I tidligere tider – særlig i tida før svartedauden – var det helt vanlig å gå pilegrim i Norge. I perioder kunne halvparten av Norges befolkning på et eller annet tidspunkt, være ute for å gå pilegrim.

Det var ofte Nidarosdomen og graven til Hellig Olav som var målet, men mange gikk også både til Vadstena i Sverige til den hellige Birgittas grav, eller til Viborg i Danmark og kirken der. Eller de kunne gå mye lenger; helt til Roma eller noen gikk også helt til Jerusalem. De hadde ulike motiv; alt fra å bli kvitt en sykdom, gjøre bot, å søke nye eventyr, som en straff for et lovbrudd, søke et hellig sted for å takke eller be osv.

I dag er motivene forskjellige for å gå pilegrim, men felles for mange pilegrimer er at det er motivasjonsdrivende å kunne bevege seg under en åpen himmel i Guds frie natur sakte vandrende mot et mål. «Livet beveger seg best til fots», sies det – og det er nok noe av grunnen til at pilegrimstanken har fått en ny giv i våre dager.

I Lunner har vi vært opptatt av pilegrimsvandringer helt siden vi ble tildelt trosopplæringsmidler i 2005 der temaet var: «Pilegrimsvandringer som metode i trosopplæringen». Siden den gang har blant annet flere grupper gått de siste 100 – 120 kilometerne inn til Nidaros, deriblant flere konfirmantgrupper. I tillegg har ei gruppe voksne gått hele veien fra Lunner til Nidaros (faktisk fra Lommedalen) – i 4 etapper.

Vi har også siden 2008 hatt flere pilegrimsvandringer på Hadeland i forbindelse med Olsokfeiringen (se programmet for 2023).

I den forbindelse bruker vi to ulike pilegrimsleder fra Jevnaker til Gran; en som går fra Jevnaker kirke via Sløvika, opp Sognsbygda og fram til Granavollen, men også en som går fra Jevnaker kirke opp Vangsåsen, forbi Vassjøtjernet på Grindvold opp til Lunner kirke og derfra videre til Granavollen. Denne leden ble oppgradert og satt i stand våren 2023.

Arbeid med å merke pilegrimsleden våren 2023.

Lunsj

Her kan du laste ned kart over den alternative pilegrimsleden gjennom Lunner kommune.

Vi har i tillegg laget en «Pilegrimssti» i området rundt Lunner kirke. Her kan du parkere ved kirken og følge skiltene som leder deg på en runde i området rundt kirken. Den tar ca. 45 minutter og har 7 stopp underveis med opplysninger om pilegrimsvandringer før og nå.

En pilegrimstur, enten fra Jevnaker til Lunner, fra Lunner til Gran eller bare rundt Lunner kirke, anbefales!

Velkommen som pilegrim!

Tekst: Trond Hem Stenersen, trosopplærer

Bildene er av pilegrimsturer til eller fra Lunner kirke. Fotograf: Amund Gillebo, kirkeverge

 

Tilbake