Velkommen til å stemme i kirkevalget 2023!


Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg av medlemmer til menighetsråd og til bispedømmeråd og Kirkemøtet, i Lunner og Grua/ Harestua sokn.

Det skal velges fire faste og fire varamedlemmer fra hvert av våre to sokn, til et felles menighetsråd for Lunner sokn og Grua/ Harestua sokn, i tillegg til sju leke medlemmer til Hamar bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Kandidatene er tidligere presentert, og presenteres igjen nederst i denne artikkelen.

Alle som er medlem i Den norske kirke og er 15 år eller eldre i valgåret kan stemme i kirkevalget. Hvis du er usikker om du er medlem kan du sjekke ved å gå inn på kirken.no/medlem.

Digital forhåndsstemming kan gjøres fra 10. august til 6. september på www.kirkevalget.no. Her kan du lese og se video om hvordan du forhåndsstemmer digital: Digital forhåndsstemming i Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no).

Fysisk forhåndsstemming kan gjøres følgende dager og steder (husk å ta med legitimasjon):

Lunner kirkekontor (Garverivegen 6, 2740 Roa): 

Mandag 14.08.23, kl. 12- 14.

Mandag 21.08.23, kl. 12- 14.

Mandag 28.08.23, kl. 12- 14.

Torsdag 31.08.23, kl. 15-20.

Mandag 04.09.23, kl. 12- 14.

Lunner kirke

  • Søndag 13.08.23, kl.12-13 (etter gudstjenesten).
  • Søndag 20.08.23, kl. 19-20 (etter ungdomsgudstjenesten).

Harestua kapell søndag 03.09.23, kl.12-13 (etter gudstjenesten).

Lunner helse- og omsorgssenter mandag 04.09.23, kl.10-15.

Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 1. september.

 

Fysisk avstemming på valgdagene

Valglokaler og tidspunkter er likt som for kommunevalget (i tilstøtende lokaler):

Søndag 10.09.23, kl. 14-21 og mandag 11.09.23, kl.14-21 på Lunner ungdomsskole og Lunner barneskole (for Lunner sokn) og Grua skole og Harestua arena (for Grua/ Harestua sokn).

 

Kandidatene

Her kan du bli kjent med kandidatene fra Lunner sokn.

Her kan du bli kjent med kandidatene fra Grua/ Harestua sokn.

(NB: Muligheten for å laste ned stemmeseddel er kun for valgmedarbeidere, stemmesedler vil ligge klart i valglokalene).

Det er tre lister til bispedømmevalget, du finner informasjon om både de ulike listene og kandidatene her: Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no).

 

Lurer du på noe? Sjekk ut: Spørsmål og svar om å stemme i kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no) eller ta kontakt med Lunner kirkekontor på post.lunner@kirken.no eller telefon 61 32 48 00.

Tilbake