Søk etter grav


Grav.no ble lansert 15. mai 2024 og er en publikumsside hvor man både kan søke etter gravlagte innenfor Lunner kommune og på tvers av alle kommuner i landet som tillater søk. 

Tilbake