Linn Victoria, vår nye prest!


Linn Victoria Sonerud starter i stillingen som kapellan for Lunner, Grua og Harestua i august. 

Linn Victoria er snart 31 år og bor på Viul i Ringerike med sin forlovede og deres 2 barn.

Hun ble vigslet som prest i Norderhov kirke søndag 23. juni, vi gratulerer så mye med dagen!

Biskop i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke, Jan Otto Myrseth, ledet ordinasjonsgudstjenesten, og prost i Hadeland og Land/Den norske kirke - Hamar bispedømme, Tor Even Fougner, deltok i seremonien. Flere i stab og menighetsråd i Lunner var også med på den store markeringen

Sammen med sokneprest Kristin Sundt vil Linn Victoria ha gudstjenester i alle våre kirker, og vil ha et spesielt ansvar for blant annet konfirmantarbeidet.  

Vi ønsker Linn Victoria hjertelig velkommen til oss og gleder oss stort til at hun starter i august! 🥰

Tilbake